BejelentésMatematika
Ha rossz kedvem van matekozok, hogy jó kedvem legyen, ha jó a kedvem matekozok, hogy az is maradjon.

MENÜ

Helyi érték és alaki érték

A tízes számrendszerben a számok leírására az 1, 2, 3, ..., 9, 0 számjegyek használjuk.
A számok leírásakor jobbról az első helyre írjuk az egyeseket, ettől egy-egy hellyel balra a tízeseket, százasokat, ezreseket, tízezreseket stb. Így a számjegy helye kifejezi, milyen rendű egységeket kell értenünk, azaz megszabja a szám helyi értékét.
A számjegy alakja jelzi a szám alaki értékét. Ez megmutatja, hogy az illető egységből mennyit kell venni: pl. 3474 (háromezer-négyszázhetvennégy. A 4-es a leírt számban kétszer fordul elő, de míg jobbról az első helyen lévő 4-es négy darab egyest jelent, addig a jobbról a harmadik helyen lévő 4-es mégy darab százast.
Ha valamely rendű egység hiányzik a leírandó számból, akkor annak helyére 0-t írunk.


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!